7. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ  НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють наступні інспекційні підрозділи держуправління: інспекційний відділ (8 посад), відділ екологічного контролю на кордоні, відходів та радіаційного контролю(4 посади), відділ моніторингу та аналітичного контролю (9 посад), 4 міські екоінспекції (8 посад), 23 районні екологічні інспекції (29 посад) та 4 пости екологічного контролю на кордоні (17 посад). Загальна чисельність штатних посад інспекційних підрозділів – 75 одиниць.

Контрольна діяльність інспекційних підрозділів здійснювалась згідно з планом роботи держуправління. Основна увага приділялась об’єктам підвищеної екологічної небезпеки.

В структурі перевірок найбільший відсоток склали  перевірки дотримання законодавства щодо охорони біоресурсів (24%), законодавства про відходи та надра (по 21%). Дещо менше перевірялись земельні ресурси (16 %) та водні ресурси (15 %).

Завдяки більшої уваги питанню стягнення штрафів відсоток стягнення штрафів збільшився з 53,8% у 2000 році до 73,6% у 2001 році..

Більше уваги було приділено питанню відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень природоохоронного законодавства. Кількість пред’явлених претензій в порівнянні з 2000 роком зросла вдвічі, а їх сума в 1,2 раза.

Претензії пред’являлись за забруднення водних ресурсів (5), за самовільне водокористування (38), за самовільні рубки зелених насаджень (36), за порушення правил рибальства (4), за недотримання правил ведення  господарювання на об’єктах природно-заповідного фонду (1).

Показники державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства за 1999 - 2000 роки наведені в табл. 7.1.

На протязі 2001 року інспекційними підрозділами держуправління по контролю за охороною, захистом та використанням тваринного світу було проведено 192 перевірки, по матеріалах яких до адміністративної відповідальності притягнуто 38 чол., накладено штрафів на загальну суму 1488 грн., з яких стягнуто 1258 грн., у правоохоронні органи передано 2 справи.

В 2001 році спеціалістами держуправління здійснено 91 перевірка дотримання вимог Закону України "Про природно - заповідний фонд України".

За матеріалами інспекційних перевірок держуправління органами прокуратури відкрито кримінальну справу по факту самовільної рубки двох вікових ялин на території  парку-пам"ятки   садово-паркового   мистецтва  місцевого   значення "Райгородський" Бердичівського району, розмір шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства склав 5776,5 грн.. Також до органів прокуратури направлені матеріали по факту незаконної рубки дерев на території парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Ушомирський" Коростенського району, розмір шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства становить 38154 грн..

Інформація про державний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства на територіях та об'єктах природно - заповідного фонду наведена в табл. 7.2

 
Табл. 7.1. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
Табл. 7.2. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду
Табл. 7.3. Хіміко-аналітичний контроль грунтів
Табл. 7.4. Хіміко-аналітичний контроль якості водних ресурсів
Табл. 7.5. Характеристика встановлених  перевищень нормативів викидів в атмосферу (по забруднюючих речовинах)