1.ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В ОБЛАСТІ.

З метою стабілізації екологічної ситуації, підвищення ефективності використання природних ресурсів в області  розроблено та впроваджується ряд природоохоронних програм, серед яких – “Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2000-2005роки”, “Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 1998-2010 роки” та ряд інших. Виконання ряду заходів,  передбачених програмами, дозволило в певній мірі зменшити техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, стабілізувати екологічну ситуацію.За минулий рік об’єм забору води склав  126,0 млн.м3, а її використання – 103,0 млн.м3, що  на 5,9 млн.м3 та 3,7 млн.м3 менше ніж у 2000 році.
Всього в області 27 підприємств  продовжують скид забруднюючих стічних вод, внаслідок чого в минулому році надійшло 35,13 млн.м3 недостатньо очищених стічних вод, що на 0,71 млн.м3 більше ніж у 2000 році.  В минулому році поповнили перелік підприємств-забруднювачів 9 підприємств, серед яких ВАТ “Малинська паперова фабрика”, Черняхівський КХП, ВАТ “Цукровий завод ім.Цюрупи”, ВАТ “Галіївський маслозавод” та ряд інших.
За даними лабораторних спостережень держуправління, інших природоохоронних органів – відповідають нормам водокористування ріки Раставиця, Кам’янка, Ірпінь, Гуйва, Ірша. Поліпшення якості води спостерігається на р.р.Уборть та Норинь. Дещо погіршилась якість води в р.Уж, що пов’язано з нефективною роботою очисних споруд міста Коростеня.
Основними забруднювачами поверхневих вод області є очисні споруди підприємств комунального гоподарства, частка стічних вод яких становить біля 88% від загальної кількості забруднених стоків.
Протягом 2001 року в області спостерігалось деяке збільшення обсягу викидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. В атмосферу надійшло 13,09 тис тон забруднюючих речовин, що на 0,79 тис.тон або 6,4% бівльше ніж у 2000 році.
Основними забруднювачами атмосферного повітря області є підприємства м.Житомира, м.Бердичева та Коростеня, загальний внесок яких у забруднення складає відповідно 20%, 12,9% та 7,6%.
Всього викиди забруднюючих речовин в розрахунку на душу населення за  останні десять років зменшились з 47,4 кг у 1992 році до 9,3 кг/на душу у 2001 році.
Незважаючи на існуючі економічні складнощі продовжувалося впровадження повітреохоронних заходів та проведення робіт по реконструкції та переведенню на природний газ ряду підприємств Баранівського, Новоград-Волинського, Любарського, Черняхівського та ряду інших районів області.

У 2001 році в області вдалось зберегти позитивні тенденції розвитку промисловості. Продовжувала зростати виробнича та ділова активність промислових підприємств області. Якщо у 1999 році одержано приріст промислової продукції на 6,9%, у 2000 році – 13,0%, то у 2001 році – 14,3%, що на 10,3% більше, ніж передбачено програмою економічного та соціального розвитку.
З приростом  спрацювала промисловість 19 районів  та всіх міст обласного значення. Впроваджено у виробництво 43 нових технологічних процеси, 19 з них  - маловідходні та ресурсозберігаючі. Введено 5 механізованих  та 2 автоматизовані  лінії , освоєно виробництво 482 нових видів продукції, 17 найменувань нових типів машин і устаткування. На кожного жителя області вироблено продукції на 1279 гривень, що на 22,5% перевищує рівень передбачений обласною програмою на 2001 рік.
За 2001 рік в економіку області залучено 280,5 млн. гривень інвестицій або на 9,3 % більше попереднього року. В розрахунку на одного мешканця області це становить 198 грн. проти 155 грн. рік тому. Іноземних інвестицій надійшло в область 4,5 млн. доларів США. Введено в дію 92 км газопроводів, 5,3  км  водопроводів,  2 км  каналізаційних  мереж,   18   котелень   потужністю 22,4 гкал/годину.  Побудовано ряд об’єктів виробничого призначення.
Покращення екологічного стану області позитивно впливає і на екологічну ситуацію в області.

Так, за минулий рік дещо поліпшилась ситуація в поводженні з промисловими та побутовими відходами. На 850 полігонах і звалищах твердих побутових відходів, що займають площу 508 га заскладовано 10,5 млн. тон побутових та промислових відходів.
Протягом року проведена певна організаційна робота щодо  створення та ведення реєстрів об’єктів оброблення  та утилізації місць видалення  відходів згідно з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 1998р. №1360 та №1216. Станом на 01.01.2002р.  в реєстри внесено 69 паспортів місць видалення та 45 об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 1999р. № 708 “Про затвердження  плану  заходів щодо усунення порушень з питань поводження з відходами” всього по області для зберігання  побутових відходів виділено 385 земельних ділянок, ліквідовано 514 сміттєзвалищ. В ряді населених пунктів  області розпочато їх будівництво. Так, на будівництво полігону  твердих побутових відходів м.Радомишля в 2001 році освоєно 250 тис.грн. з державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Розробили проектно-кошторисну документацію та пройшли  державну екологічну експертизу проекти по будівництву полігонів твердих побутових відходів у містах Коростишеві та Новоград-Волинському.
Аналіз кількості відходів, що утворились на території області за останні 7 років свідчить, що їх кількість зменшилась з 0,84 кг/на душу  населення до 0,14 кг/на душу. Протягом минулого року в області прожовжувалось виконання заходів по виконанню  Закону України “Про Загальнодержавну  програму формування національної екологічної  мережі України на 2000-2015 р.р.”. У минулому році в області створено 12 об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі: 8 ботанічних заказників, 1 гідрологічний, 2 орнітологічних, 1 лісовий та розширено межі 3-х існуючих об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення загально. площею 9807,6 га.
Разом з тим, не дивлячись на позитивні зміни стану навколишнього природного середовища в області  існує ряд екологічних проблем. Однією з них є проблема зберігання, утилізації та знешкодження токсичних відходів, яких станом на 1 січня 2002 року у сховищах організованого складування та на території підприємств в  області  накопичилось 1,55 млн. тон.Серед особливо небезпечних 508 тон непридатних для застосування отрутохімікатів та пестицидів, понад 314,4 тон нафтовідходлів, 0,004 тон ртуті.
Серйозної шкоди земельним ресурсам області завдають ерозійні процеси, які щорічно пргресують, а площі еродованих та ерозійно небезпечних земель постійно зростають.

Станом на 1 січня 2002 року  піддано водній ерозії 83,9 тис.га,  вітрової ерозії – 20,9 тис.га, понад 300 тис га є дефляційно небезпечними.Тому охорона земельних ресурсів від усяких деградаційних процесів є однією з найважливіших  проблем області.
Однією з найактуальніших та найскладніших проблем області є ліквідація  радіаційного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. Значна  частина території області (9,8 тис.км2) 9 районів і місто Коростень  у зоні радіаційного забруднення. Внаслідок Чорнобильської катастрофи значні  площі сільськогосподарських угідь (347 тис.га) та лісів (459 тис.га) забруднені радіоактивними елементами, що значно ускладнило екологічну ситуацію, створило небезпеку для  здоров’я людей. Тому подолання негативних наслідків радіоактивного забруднення довкілля  внаслідок Чорнобильської аварії є одним із  пріоритетних напрямків діяльності на території області.