Інформаційно-аналітична база даних (ІАБД) “Хімічний склад та якість поверхневих вод басейну Дніпра”

 

 

Tематична карта в системі MapInfo.

 

 

    Для побудови тематичної карти просторового розподілу середніх  або екстремальних за заданий період значень концентрацій 1-9 гідрохімічних показників у заданому річковому басейні необхідно зробити вибір у довільному порядку з наступних 6 переліків на екранній формі:

 

1. “Речовина” - подвійним натисканням лівої кнопки миші чи клавішею <Enter>  виберіть речовину чи параметр, при цьому назви вибраних речовин з'являються у вікні переліку “Вибрані речовини”. Для всіх вибраних  речовин буде побудована тематична карта.

Допускається вибір не більше 9 показників для запобігання “бруду” на карті.

 

2. “Басейн/Ріка” - з розташованого переліку “Басейн/Ріка” виберіть аналогічно пункту 1 басейн або ріку. Вибраний топонім відображається у рядку заголовка вікна основної форми.

 

3. “Інтервал дат”- період часу, для якого будується карта, задається у чотирьох вікнах редагування  під спільною назвою “Інтервал дат”. У двох лівих вікнах задаються місяць та рік початку, а у двох правих - кінця періоду часу.

 

4. “ГДК”. Режим відображення гранично допустимої концентрації задається у переліку, що розкривається. Можливий вибір з трьох варіантів:

- Не виводити інформацію про ГДК;

- ГДК для питного водопостачання;

- ГДК для рибогосподарства. Інформація виводиться ЛИШЕ у випадку вибору ОДНІЄЇ  РЕЧОВИНИ - при цьому елементи просторової діаграми у пунктах, де  перевищується ГДК,

зафарбовуються червоним кольором, інші-блакитним.

 

 5. “Глибина відбору”. Можливі три варіанту вибору даних:

- Всі глибини.

- Поверхня;

- Дно.

 

6. “Значення”. Цей перелік, що розкривається дозволяє виводити карту для:

- Середніх значень за заданий період;

- Максимальних значень;

- Мінімальних значень.

 

По завершенні вибору переконайтеся у правильності введених  даних та натисніть клавішу “Карта”. Ви опинитеся в оболонці MapInfo. Довідку по роботі  з пакетом MapInfo Ви можете одержати у відповідному розділі цього пакету.