Інформаційно-аналітична база даних (ІАБД) “Хімічний склад та якість поверхневих вод басейну Дніпра”

 

 

Побудова гістограми .

   Для побудови гістограми гідрохімічних показників, що містяться у базі даних у заданому басейні, пункті, створі чи вертикалі, необхідно вибрати  у довільній послідовності з наступних 5 переліків на екранній формі:

1."Речовина/Параметр" - подвійним натисканням лівої кнопки миші або клавішею <Enter> виберіть значення.

2. "Басейн/Пункт/Створ" - Географічний об'єкт - з ієрархічного переліку "Басейн / Пункт / Створ ". Подвійне натискання кнопки миші розкриває кожний з розділів, далі вибір здійснюється звичайним для Windows 9x способом. Вибраний топонім відображається у рядку заголовка вікна основної форми.

3. "Інтервал дат" - Період часу, для якого будується ЕФР, задається у

чотирьох вікнах редагування під спільною назвою "Інтервал дат". У вікнах задаються місяць і рік початку та кінця відбору проб.

4. "Сезон" - Цей параметр дає можливість побудувати ЕФР для концентрації вибраної речовини по сезонах (у дужках -місяці): - Весь рік; - Зима - [12,1,2]; - Весна - [3,4,5]; - Літо - [6,7,8]; - Осінь - [9,10,11]; - Холодне півріччя - [11,12,1,2,3,4]; - Тепле півріччя - [5,6,7,8,9,10].

5. "Глибина відбору" - Можливі три варіанти вибору даних: - Всі глибини; - Поверхня; - Дно.

 

   По завершенні вибору переконайтесь у правильності введених даних і натисніть на кнопку "Графік". Після розкриття вікна графіка інформацію про вибрані параметри можна переглянути, натиснувши пункт "Підпис" віконного меню.