Іформаційно -аналітична база даних (ІАБД) “Хімічний склад та якість поверхневих вод басейну Дніпра”

 

 

Занесення  первинних даних гідрохімиічних показників.

 

 ПОЛЯ

·        Повна назва – повне найменування гідрохімічного показника (не більше 26 символів);  

·        Одиниця виміру – одиниця виміру (не більше 8 символів);  

·        Min (Експертна оцінка) – допустиме мінімальне значення показника за результатами експертної оцінки;  

·        Max (Експертна оцінка) - допустиме максимальне значення показника за результатами експертної оцінки;  

·       ГДК для рибогосподарських водойм – значення гранично допустимої концентрації для рибогосподарських водойм ( у випадку відсутності цього параметру у базу заноситься " –99,0000");  

·       ГДК для питного водокористування - значення гранично допустимої концентрації для питного водокористування ( у випадку відсутності цього параметру у базу заноситься " –99,0000");  

·        Індекс – порядковий номер елемента у базі даних.

Про значення клавіш управління в формі Ви можете довідатись у розділі довідки піктограми .