Іформаційно -аналітична база даних (ІАБД) “Хімічний склад та якість поверхневих вод басейну Дніпра”

 

Карти-схеми

Порядок роботи:  

1.За допомогою лівої кнопки миші виберіть на схемі або з переліку " Басейни рік "  басейн, який Ви хочете аналізувати (відмова від вибору здійснюється за допомогою правої кнопки миші).

 Перелік басейнів та їх номери знаходяться в лівому нижньому куті форми . Назву басейну можна отримати, затримавши покажчик миші на номері басейну на схемі.

2.У формі, що виникне на екрані виберіть гідрохімічний показник, вкажіть період пробовідбору, глибину відбору проб. Лівою кнопкою миші виберіть один або декілька створів. При цьому забарвлення значків зміниться  з жовтого на червоне.  Відмова від вибраного створу здійснюється за допомогою правої кнопки миші. При цьому забарвлення значків зміниться з червоного на жовте.

3. Натисніть одну з кнопок "MS Excel", "AquaGraph","Якість води за середніми значеннями ГХ показників" або "Якість води за максимальними значеннями ГХ показників"

4.Для повернення в форму "Басейни рік" натисніть клавішу "Вихід".