Іформаційно -аналітична база даних (ІАБД) “Хімічний склад та якість поверхневих вод басейну Дніпра”

 

Побудова графіка часового ходу.

  Для побудови графіка часової динаміки гідрохімічних показників, що містяться у базі даних по даному басейну, пункту, створу або вертикалі, необхідно зробити вибір у довільному порядку з наступних шести переліків на екранній формі:


1."Речовина/Параметр" - подвійним натисканням лівої кнопки миші або клавішею <Enter> виберіть значення.

2. "Басейн/Пункт/Створ" - Географічний об'єкт - з ієрархічного переліку    "Басейн / Пункт/ Створ". Подвійне натискання кнопки миші розкриває кожний з розділів, далі вибір здійснюється звичайним для Windows 9x способом. Вибраний топонім відображається у рядку заголовка вікна основної форми.

3. "Інтервал дат" - Період часу, за який будується графік, задається у чотирьох вікнах редагування під спільною назвою "Інтервал дат". У вікнах задаються місяць і рік початку та кінця відбору проб.

4. "ГДК" - Цей параметр дає можливість побудувати графік з урахуванням  гранично-допустимої концентрації (ГДК) для вибраної речовини.

 Можливий вибір з трьох варіантів: - не виводити інформацію про ГДК; - ГДК для питного водокористування; - ГДК для рибогосподарської діяльності. Інформація виводиться ТІЛЬКИ у випадку вибору ОДНІЄЇ РЕЧОВИНИ

5. "Глибина відбору" - Можливі три варіанти вибору даних:

Всі глибини. Поверхня. Дно.

6. "Значення" - Можливі чотири варіанти вибору даних:

·             Вихідні

·             Середні за місяць

·             Максимальні за місяць

·             Мінімальні за місяць.

 

По завершенні вибору переконайтеся у правильності введених даних і натисніть на кнопку "Графік". Після розкриття вікна графіка інформацію про вибрані параметри можна переглянути, натиснувши пункт " Підпис " віконного меню.