Інформаційно-аналітична база даних (ІАБД) Хімічний склад та якість поверхневих вод басейну Дніпра

 

 

Графік по окремій ріці. 

     Для побудови графіка просторового розподілу середніх  або екстремальних за заданий період значень концентраці 1-5 по течії заданої ріки необхідно зробити вибір у довільному порядку з наступних 6 переліків на екранній формі:

 

1. Речовина - подвійним натисканням лівої кнопки миші чи клавішею <Enter>  виберіть речовину чи параметр, при цьому назви вибраних речовин з'являються у вікні переліку Вибрані речовини. Для всіх вибраних  речовин буде побудована тематична карта.

Допускається вибір не більш 5 речовин для запобігання бруду на малюнку.

 

2. Басейн/Ріка - з розташованого переліку Басейн/Ріка виберіть аналогічно пункту 1 басейн або ріку. Вибраний відображається у рядку заголовка вікна основної форми.

 

3. Інтервал дат- період часу, для якого будується карта, задається у чотирьох вікнах редагування під спільною назвою Інтервал дат. У двох лівих вікнах задаються місяць та рік початку, а у двох правих - кінця періоду часу.

 

4. ГДК. Режим відображення гранично допустимої концентрації задається у переліку, що розкривається. Можливий вибір з трьох варіантів:

- Не виводити інформацію про ГДК;

- ГДК для питного водопостачання;

- ДК для рибогосподарства . виводиться ЛИШЕ у випадку вибору ОДНІЄЇ  РЕЧОВИНИ - при цьому елементи просторової діаграми у пунктах, де  перевищується ГДК, зафарбовуються червоним кольором, інші-блакитним.

 

 5. Глибина відбору. Можливі три варіанту вибору даних:

- глибини.

- оверхня;

- но.

 

6. Значення. Цей перелік, що розкривається дозволяє виводити карту для:

- значень за заданий період;

- значень;

- значень.

 По завершенні вибору переконайтеся у правильності введених даних і натисніть  кнопк "Графік". ϳ розкриття вікна графік та виводу зображення , інформацію про вибрані параметри можна переглянути, натиснувши  пункт "Підпис" віконного меню.